Με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Στάθη Γιαννακίδη, και της Υπουργού Τουρισμού Έλενας Κουντουρά, επιτεύχθηκε η ενίσχυση του προϋπολογισμού της δράσης του ΕΠΑνΕΚ «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» με επιπλέον 200 εκατομμύρια ευρώ προκειμένου να ικανοποιηθεί το υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον και η ανάγκη υποστήριξης βιώσιμων επενδύσεων στον τουριστικό τομέα.

Η αρχική δημόσια δαπάνη της δράσης ήταν 120 εκατομμύρια ευρώ και είχε ήδη αυξηθεί στα 411 εκατομμύρια, εντάσσοντας 2.527 επενδυτικά σχέδια. Με τη νέα τροποποίηση της Πρόσκλησης η δημόσια δαπάνη θα ξεπεράσει τα 600 εκατομμύρια ευρώ, θα πενταπλασιαστεί δηλαδή συγκριτικά με τον αρχικό προϋπολογισμό, ενισχυόμενη με 150 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και με 50 εκατομμύρια ευρώ από πόρους των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Μετά δε και τις νέες αποφάσεις, τα νέα επενδυτικά σχέδια θα ενταχθούν σύμφωνα με τη νέα βαθμολογική βάση που θα διαμορφωθεί για τις αξιολογημένες προτάσεις ανά ομάδα Περιφερειών.

giannakidis stathis 13

 

Ο Υφυπουργός Οικονομίας & Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης σε δήλωσή του σημειώνει: «Ξεπερνώντας τα 600 εκατομμύρια ευρώ δημόσιας δαπάνης, ικανοποιούμε το αυξημένο ενδιαφέρον για επενδύσεις στον τουρισμό και κινητοποιούμε κεφάλαια που θα ξεπεράσουν κατά πολύ το 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την ανάπτυξη και την απασχόληση σε έναν κρίσιμο τομέα για την ελληνική οικονομία».

Σε δήλωσή της η Υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά, επισημαίνει: «Η κυβέρνησή μας είναι η πρώτη που αναγνώρισε την αξία του τουρισμού συνολικά για την οικονομία και την κοινωνία, και δώσαμε έμφαση στη στήριξη της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας που αποτελεί τη βάση της ελληνικής οικονομίας. Σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης σχεδιάσαμε και προκηρύξαμε μέσω του ΕΠΑνΕΚ δύο προγράμματα ενίσχυσης των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων, των υφιστάμενων, για τη δυνατότητα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισής τους, αλλά και για την ίδρυση νέων μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων.

ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΘα ήθελα να ευχαριστήσω τον αρμόδιο υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη που ανταποκρίθηκε στο αίτημά μας για διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων και εξασφάλισε τον πενταπλασιασμό του προϋπολογισμού του προγράμματος ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερα επενδυτικά σχέδια να ενταχθούν και να προχωρήσουν περισσότερες τουριστικές επενδύσεις μικρού και μεσαίου μεγέθους τα επόμενα χρόνια σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας».