Την αύξηση του προϋπολογισμού της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» κατά 10,5 εκατομμύρια ευρώ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Μετά τη σχετική τροποποίηση της απόφασης ένταξης, εντάσσονται επιπλέον 132 επενδυτικά σχέδια στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες της χώρας, δηλαδή σε Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρο, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.

Μετά την αύξηση του προϋπολογισμού, η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης «Ψηφιακό Άλμα» για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, ανέρχεται στα 18,5 εκατ. ευρώ.