Με μια ακόμη στοχευμένη παρέμβασή του, ο Δήμος Μαρώνειας–Σαπών δίνει τη λύση σε ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα.
Συγκεκριμένα, επιλύεται το δομικό πρόβλημα ύδρευσης που παρουσιαζόταν στην παραλιακή ζώνη των Προσκυνητών, και ειδικότερα στην Αλκυώνα, στο Κρυονέρι, στον Προφήτη Ηλία και στους οικισμούς Ταχυδρομικών και ΔΕΗ, λόγω της κατάπτωσης των τοιχωμάτων που παρουσίαζε η γεώτρηση.
Ειδικότερα, με τη σύνταξη μελέτης και υλοποίησης, για την προμήθεια, την ανόρυξη και την εγκατάσταση του απαραίτητου ηλεκτρομηχανολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού λειτουργικής υδρευτικής γεώτρησης, δημιουργήθηκαν οι όροι για την οριστική λύση του προβλήματος υδροδότησης της παραλιακής περιοχής, η οποία αποτελεί κομβικό στοιχείο της τουριστικής ανάπτυξης του Δήμου.