Τα καθήκοντα του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, ανέλαβε και επίσημα ο δικηγόρος Αργύριος Χουρμουζέλης, μετά τη διαδικασία επιλογής του από το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τελευταία συνεδρίαση του Οργάνου.

Ο Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης, καλείται να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις πολιτών και επιχειρήσεων που αφορούν τις διαφορές τους με τις Υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα και τις Επιχειρήσεις της Περιφέρειας, ως ανεξάρτητος διαμεσολαβητής που δέχεται τις καταγγελίες και παρέχει συμβουλές στα ενδιαφερόμενα μέρη.

Το γραφείο του κ. Χουρμουζέλη θα στεγάζεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης (τέως Νομαρχία) στην Κομοτηνή.