Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης ανακοινώνεται ότι οι οινοπαραγωγοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο μέτρο απόσταξης οίνου σε περίπτωση κρίσης [που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του άρθρου 3 του κατ’ εξουσιοδότηση Καν (Ε.Ε.) 2020/592], μπορούν να υποβάλλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση από τις 6 έως και τις 9 Αυγούστου 2020, ηλεκτρονικά (σύμφωνα με το άρθρο 11 «Υποβολή αιτήσεων» της παρούσας), μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Α.Α.Τ.
Στόχοι του Προγράμματος είναι η αντιμετώπιση των σοβαρών διαταραχών της αγοράς στον αμπελοοινικό τομέα για λόγους που σχετίζονται με την κρίση που προκάλεσε η πανδημία COVID-19.
Δικαιούχοι της στήριξης του προγράμματος είναι οινοποιητικές επιχειρήσεις που παράγουν ή διαθέτουν στο εμπόριο τα προϊόντα που αναφέρονται παράρτημα VII μέρος II του κανονισμού (ΕΕ) υπ’ αρ. 1308/2013, οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσότερων παραγωγών, διεπαγγελματικές οργανώσεις.
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν από τις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων και την ιστοσελίδα της Περιφέρειας ΑΜΘ (www.pamth.gov.gr)