Με επείγον σήμα του ο ΕΦΕΤ εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, ζητά από τις περιφερειακές του υπηρεσίες τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων προς τους μαθητές προϊόντων από τα σχολικά κυλικεία, τα νηπιαγωγεία και τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Λαμβάνοντας δε υπ’ όψιν, τόσο την ευαίσθητη ομάδα του μαθητικού πληθυσμού, όσο και τα ευρήματα από τις επιθεωρήσεις των προηγούμενων ετών, οι έλεγχοι θα εντατικοποιηθούν.

Ιδιαίτερη έμφαση μάλιστα θα δοθεί στον έλεγχο των σχολικών κυλικείων όσον αφορά την τήρηση των υγειονομικών συνθηκών και τα είδη που μπορούν να τίθενται προς πώληση στα σχολεία.