“Τα ημερήσια αποθέματα αίματος είναι πολύ μειωμένα και δεν αρκούν για κάλυψη των αναγκών μετάγγισης των ασθενών. Δυστυχώς πρόκειται για φαινόμενο πανελλαδικό, με συνέπεια, ούτε με αλληλοδανεισμό μονάδων αίματος να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους νοσηλευόμενους ασθενείς και τους ασθενείς με Μεσογειακή αναιμία”.

Με αυτά τα λόγια το Τμήμα Αιμοδοσίας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ, περιγράφει τον δραματικό περιορισμό των διαθέσιμων μονάδων αίματος στη χώρα μας, και απευθύνει την παράκληση: 

“Όσοι έχετε συμπληρώσει το ελάχιστο απαιτούμενο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο αιμοληψιών, ελάτε να προσφέρετε το πολύτιμο αίμα σας!”.

Από την πλευρά μας, θα τολμήσουμε να παρακινήσουμε τους αναγνώστες και τους φίλους μας που δεν είναι συστηματικοί αιμοδότες, να το πράξουν· σήμερα κιόλας ει δυνατόν.

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΚ 2 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΚ 1 ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ΟΚ 3