Την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου συγκλήθηκε τακτική γενική συνέλευση της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης «ΟΡΦΕΑΣ», όπου πραγματοποιήθηκε ο επιστημονικός και οικονομικός απολογισμός του φορέα για την τριετία 2017-2020.

Κατόπιν οι συμμετέχοντες εκπρόσωποι προχώρησαν σε εκλογές ανάδειξης νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών, ανέδειξαν μέλη του νέου Δ.Σ. τους/τις εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣΣΙΜΠΕΛ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣΧΑΛΒΑΤΖΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΒΟΛΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΤΑΜΙΑΣΓΑΓΑΛΗ ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΚΕΝΑΝ
ΜΕΛΟΣΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΕΛΟΣΠΟΥΡΝΑΡΑ ΜΑΡΙΚΑ
ΜΕΛΟΣΓΙΟΥΣΟΥΦ ΒΙΛΝΤΑΝ