Θα επαναλειτουργήσουν από την 1η Σεπτεμβρίου, άμα τη αναλήψει των καθηκόντων του νέου Δημάρχου Ιάσμου, Οντέρ Μουμίν, το ΚΕΠ Σώστη και η Κοινότητα Ασωμάτων, δομές που μέχρι σήμερα δεν λειτουργούν εξ αιτίας της αδιαφορίας και της παντελούς έλλειψης οργανωτικής επάρκειας της απερχόμενης διοίκησης.
  • Επίσης, οι πρόεδροι των δέκα τοπικών συμβουλίων του Δήμου, δηλαδή των Αμαξάδων, της Αμβροσίας, των Ασωμάτων, του Ιάσμου, του Ληνού, του Μεγάλου Πιστού, του Μίσχου, του Πολυάνθου, της Σάλπης και του Σώστη, θα εξουσιοδοτηθούν από τη δημοτική αρχή να παρέχουν υπηρεσίες στους πολίτες ώστε οι τελευταίοι να εξυπηρετούνται αμεσότερα χωρίς να αναγκάζονται να προσέρχονται για όλες τις υποθέσεις τους στο δημαρχείο στον Ίασμο.

Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο νεοεκλεγείς Δήμαρχος Ιάσμου, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: “Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, επαναλειτουργούν ΚΕΠ Σώστου και Κοινότητα Ασωμάτων. Επίσης και οι δέκα τοπικοί πρόεδροι θα παρέχουν υπηρεσίες σε τοπικά γραφεία με εξουσιοδότηση υπογραφών. Άμεση προτεραιότητά μας οι υπηρεσίες να βρεθούν κοντά στον δημότη”.

Ο Οντέρ Μουμίν, ήδη με σειρά παρεμβάσεων και ενεργειών, έχει δώσει το στίγμα της νέας σελίδας που ανοίγεται στον Δήμο Ιάσμου: