Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αναγράφεται στους τίτλους σπουδών, συμπεριλαμβανομένων των απολυτηρίων, των αποδεικτικών απόλυσης και λοιπών αποδεικτικών και πιστοποιητικών σπουδών.

Τα παραπάνω αναφέρονται στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από την Τετάρτη, 22 Απριλίου.

«Ο χαρακτηρισμός της διαγωγής μαθητών εκτιμάται, κατά τα προβλεπόμενα στις υφιστάμενες οικείες διατάξεις και παγίως, ότι έχει παιδαγωγικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον εντοπισμό προβλημάτων συμπεριφοράς σε σχέση με την τήρηση των κανόνων της σχολικής ζωής και στην καλύτερη παιδαγωγική αντιμετώπισή τους», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, και επισημαίνει: «Με τη ρύθμιση του άρθρου αυτού, επαναφέρεται η αναγραφή του χαρακτηρισμού της διαγωγής των μαθητών στους τίτλους σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ίσχυε αδιάλειπτα τις τελευταίες δεκαετίες μέχρι το έτος 2017. Η εν λόγω αναγραφή συνιστά αμιγώς παιδαγωγικό μέτρο, που συνάδει με τον σφαιρικότερο παιδευτικό ρόλο του σχολείου. Και ως τέτοιο δεδομένο παιδαγωγικού χαρακτήρα, αναγράφεται στους οικείους τίτλους σπουδών».