Επιστολή στον Υφυπουργό Πολιτικής προστασίας Νίκο Χαρδαλιά, και στον Υπουργό Τουρισμού Χάρη Θεοχάρη, απέστειλε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης Αντώνης Γραβάνης, ζητώντας εκ νέου, να επιτρέπεται η είσοδος σε πρόσωπα από τον μεθοριακό σταθμό της Νυμφαίας, με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για την είσοδο από τον Προμαχώνα.

Αναλυτικά ο κ. Γραβάνης αναφέρει στην επιστολή:

«Αξιότιμε κ. Υφυπουργέ,

Επανερχόμαστε στο πολύ σημαντικό θέμα για την Περιφέρεια μας και την Ροδόπη, σχετικά με το κλείσιμο του Μεθοριακού Σταθμού της Νυμφαίας, που επηρέασε δραματικά την τουριστική κίνηση στην περιοχή μας.

Επειδή κατανοούμε την σημασία των υγειονομικών μέτρων για την προστασία από την πανδημία, σας ζητούμε, ώστε να μην υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά, να επιτρέπεται η είσοδος σε πρόσωπα από τον συγκεκριμένο μεθοριακό σταθμό με τις προϋποθέσεις που υπάρχουν για την είσοδο από τον Προμαχώνα, και συγκεκριμένα:

α) να έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο για κορονοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την άφιξή τους στην Ελλάδα. Ο έλεγχος πρέπει να έχει γίνει από εργαστήρια αναφοράς της χώρας προέλευσης ή διέλευσης ή δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια της χώρας αυτής, εφόσον τα ιδιωτικά αυτά εργαστήρια έχουν πιστοποιηθεί από την αρμόδια εθνική αρχή πιστοποίησης της χώρας.

β) να φέρουν βεβαίωση της διάγνωσης, στην αγγλική γλώσσα, η οποία περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο και τον αριθμό διαβατηρίου ή ταυτότητας του προσώπου και την οποία επιδεικνύουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας που είναι επιφορτισμένα με τη διενέργεια ιατρικών ελέγχων.

Αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελληνική Πολιτεία μπορεί να υποστηρίξει ένα ακόμη σημείο εισόδου στη χώρα, και να αμβλύνει μία αδικία σε βάρος της Ροδόπης και της περιφέρειας μας, καθώς η τουριστική ανάπτυξη της περιοχής βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στο συγκεκριμένο σημείο διέλευσης και όχι τόσο σε αεροδρόμια και άλλους μεθοριακούς σταθμούς που η είσοδος επιτρέπεται.

Με εκτίμηση

Αντώνης Γραβάνης

Πρόεδρος Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης”.