Εννέα, τον αριθμό, είναι οι επαγγελματίες στον νομό Ροδόπης που διαθέτουν πιστοποίηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων σχετικά με την εκτέλεση απολυμάνσεων, απεντομώσεων, μυοκτονιών, και συναφών εργασιών.

Οι συγκεκριμένοι, έχουν την απαιτούμενη τεχνογνωσία και υλικοτεχνική υποδομή που ορίζει η νομοθεσία, προκειμένου να παρέχουν ολοκληρωμένες και ασφαλείς υπηρεσίες.

Δείτε εδώ τη λίστα των πιστοποιημένων επαγγελματιών της Ροδόπης.