Αίτημα προς την Πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου Κομοτηνής Κλεοπάτρα Στογιαννίδου, για συζήτηση-ενημέρωση για τα ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου εν μέσω covid-19, ζητά η επικεφαλής της “Πολη-τικής Ανατροπής”, Ελένη Λαφτσή.
Σε δήλωσή της αναφέρει:
“Υπάρχει, όπως είναι εύλογο, λόγω πανδημίας, σοβαρή απώλεια εσόδων  του Δήμου Κομοτηνής, από τα λεγόμενα ανταποδοτικά του έσοδα – τραπεζοκαθίσματα, εισφορές δημοτών για διάφορα που ανεστάλησαν.
Το Γενικό Λογιστήριο του κράτους υπολογίζει τις απώλειες των ΟΤΑ Α΄βαθμού στα 143 εκ. ευρώ, ποσό που η ΚΕΔΕ θεωρεί κατώτερο του πραγματικού. Εν όψει της ψήφισης του προϋπολογισμού έτους 2021, ζητάμε ενημέρωση για το ύψος της μείωσης των εσόδων του Δήμου που προκύπτουν από τα ανταποδοτικά”.