“Όταν αυτό που είναι καλό για τους καταναλωτές, συμπίπτει με αυτό που είναι καλό για το περιβάλλον, οφείλουμε να «αρπάζουμε» την ευκαιρία”, είπαν οι ευρωβουλευτές σε συζήτηση στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου, και ζητούν με Ψήφισμά τους συγκεκριμένες δράσεις από την Κομισιόν, όπως για παράδειγμα πρόταση για έναν μόνο τύπο φορτιστή κινητών τηλεφώνων, και μέτρα για τον περιορισμό του όγκου των σκουπιδιών από ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό.

Η πολιτική «ενθάρρυνσης» της Κομισιόν προς τη βιομηχανία κινητών για το θέμα αυτό, και οι εθελοντικές συμφωνίες μεταξύ των εταιρειών, δεν έχουν φέρει το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα, αν και έχει σημασία να επισημανθεί οτι έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδος, καθώς το 2009 υπήρχαν περισσότερα από τριάντα είδη διαφορετικών φορτιστών, ενώ σήμερα υπάρχουν κυρίως τρεις.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η παγκόσμια παραγωγή ανά έτος, σκουπιδιών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. μετρικούς τόνους, δηλαδή σε παραπάνω από 6 κιλά κατ’ άτομο. Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού στην Ευρώπη το 2016 ήταν 12,3 εκατ. μετρικοί τόνοι, δηλαδή 16,6 κιλά κατά μέσο όρο ανά κάτοικο.