Το πλάνο μετασχηματισμού των Ελληνικών Ταχυδρομείων, παρουσίασαν κατά τη σημερινή τηλεσυνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και ο Υπουργός Επικρατείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Συγκεκριμένα, όπως ανέφεραν:

“Το σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ έχει σκοπό τα Ελληνικά Ταχυδρομεία να γυρίσουν οριστικά σελίδα, να εκσυγχρονισθούν, και να συνεχίσουν αποτελεσματικά να επιτελούν το έργο τους.

Οι προτεινόμενες διατάξεις στοχεύουν στον εκσυγχρονισμό της ΕΛΤΑ A.E., με βάση δύο πυλώνες: την ενίσχυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης, και την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας μέσω της αποσύνδεσής της από νομοθετικές διατάξεις που δεν συνάδουν με το παρεχόμενο έργο και τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας ταχυδρομικής εταιρείας.

Κεντρικός σκοπός του σχεδίου είναι η εταιρεία να διασφαλίσει και να ενδυναμώσει τον κοινωνικό της ρόλο ως φορέας της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, και ταυτόχρονα να βελτιώσει την αποδοτικότητά της ώστε να ανταπεξέλθει στον κλιμακούμενο ανταγωνισμό της αγοράς ταχυδρομικών υπηρεσιών.

Οι βασικοί άξονες του σχεδίου είναι:

  • ο εξορθολογισμός του μισθολογικού κόστους, με έμφαση στην υλοποίηση σχεδίου εθελουσίας εξόδου εργαζομένων.
  • ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εταιρείας, με αναβάθμιση συστημάτων, αυτοματοποίηση κέντρων διαλογής, και παροχή καλύτερων και περισσότερων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες.
  • η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της εταιρείας για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της καθολικής υπηρεσίας, σε συνδυασμό με αλλαγές στο μοντέλο εξυπηρέτησης της αλληλογραφίας.
  • η ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και η καλλιέργεια νέας εταιρικής κουλτούρας και αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού“.