Ανάπτυξη 8,4% καταγράφηκε το 2021 στην ελληνική οικονομία, με την ΕΛΣΤΑΤ να βελτιώνει – έστω και οριακά – την πρώτη εκτίμησή της – του Μαρτίου – για αύξηση του ΑΕΠ κατά 8,3%.

Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία, το ΑΕΠ ανήλθε πέρυσι σε 181,343 δισ. ευρώ. 

Στην άνοδο του ΑΕΠ συνετέλεσαν τα εξής:

  • Η τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με το 2020, (έναντι αύξησης 6,8% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση). Η κατανάλωση των νοικοκυριών αυξήθηκε 5,9% και εκείνη της Γενικής Κυβέρνησης 2,2%.
  • Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός κεφαλαίου), κινήθηκαν ανοδικά κατά 21,4%.
  • Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 17,7% (έναντι αύξησης 16,1% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση).
  • Οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση 24,1% (έναντι αύξησης 21,9% που είχε ανακοινωθεί στην πρώτη εκτίμηση).