“Πρέπει και οι ΤΕ 16 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον ΟΠΣΥΔ”, τονίζει η ΕΛΜΕ Ροδόπης, εν όψει του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, θέτοντας το ερώτημα “πώς τόσα χρόνια οι ΤΕ 16 ήταν κατάλληλοι να υπηρετούν την εκπαίδευση, και τώρα ξαφνικά βλέπουν την πόρτα της ανεργίας;”.

Η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΜΕ:

“Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤΕ 16 Μουσικής υπηρετούνε εδώ και δεκαετίες τη δημόσια εκπαίδευση μέσα από το θεσμό του ωρομισθίου-αναπληρωτή, καλύπτοντας οργανικά κενά στα σχολεία όλης της χώρας (Μουσικά, Γενικά, Ειδικά).

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, στο Άρθρο 4, παράγραφος 2 αναφέρεται το εξής: “Στους Πίνακες Γ΄ και Δ3΄ κατατάσσονται οι υποψήφιοι για διορισμό ή πρόσληψη των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79.01, ΠΕ86 και ΠΕ91”. Αναφέρεται δηλαδή ο κλάδος ΠΕ79.01 (Μουσικής επιστήμης), χωρίς καμία αναφορά στον κλάδο ΤΕ16 (Μουσικής – Μη Ανωτάτων Ιδρυμάτων).

Για όσους δεν το γνωρίζουν, να αναφέρουμε ότι για την απόκτηση των τίτλων αυτών από τα Ωδεία, χρειάστηκαν τουλάχιστον 8-10 έτη σπουδών και εξετάσεις σε επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πώς λοιπόν τόσα χρόνια οι ΤΕ 16 ήταν κατάλληλοι να υπηρετούν την εκπαίδευση, και τώρα ξαφνικά βλέπουν την πόρτα της ανεργίας;

Και για αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης, δε ζητούν να πάρουν τη θέση κανενός ΠΕ μουσικού, αλλά αντιθέτως, αφού συμπεριληφθούν ως κλάδος, να γίνει μια δίκαιη ποσόστωση.

Πολλοί από αυτούς άλλωστε δεν έχουν μείνει μόνο στις ωδειακές σπουδές, αλλά είναι κάτοχοι (ή φοιτούν για την απόκτηση) προπτυχιακών και μεταπτυχιακών τίτλων άλλων σχολών, συναφών με το αντικείμενο της εκπαίδευσης, τίτλων ξένων γλωσσών κλπ με πολύχρονη προϋπηρεσία (πολλές φορές και με διασπορά αυτής σε δύο κλάδους λόγω διπλής εκπαιδευτικής ειδικότητας) και αγάπη για τη δουλειά τους.

Ως ΕΛΜΕ Ροδόπης ζητάμε:

  • να συμπεριληφθεί ο κλάδος ΤΕ 16 στο ως άνω νομοσχέδιο. Είναι άδικο οι κόποι μιας ολόκληρης ζωής για όλους αυτούς να καταλήξουν στον κάλαθο των αχρήστων.
  • πρέπει και οι ΤΕ 16 να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στον ΟΠΣΥΔ για να ενημερωθεί ο φάκελός τους, δεδομένο ότι αν εξαντληθεί ο πίνακας των ΠΕ 79.01 δύναται να προσληφθούν σαν αναπληρωτές (Επικουρικός Πίνακας). Αν δεν καταθέσουν χαρτιά στον ΟΠΣΥΔ δεν θα ανήκουν στον νέο πίνακα αναπληρωτών που θα δημιουργηθεί.