Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, 2020
Αρχική Ελλάς-Γαλλία συμμαχία και στην εκπαίδευση Χατζηγεωργίου, Ανανιάδης, Κόπτσης, Γάλλος πρέσβης, Γάλλος πρόξενος, Γάλλος πρέσβης, υπεύθυνος Ακαδημίας Μασσαλίας

Χατζηγεωργίου, Ανανιάδης, Κόπτσης, Γάλλος πρέσβης, Γάλλος πρόξενος, Γάλλος πρέσβης, υπεύθυνος Ακαδημίας Μασσαλίας