Ήταν στις 21 Μαρτίου, όταν η Ομάδα Συντονισμού και Διαχείρισης Εκτάκτων Ενεργειών της Περιφέρειας ΑΜ-Θ για τον κορωνοϊό, επικεφαλής της οποίας είναι ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος, αποφάσιζε την απαγόρευση της κυκλοφορίας στο περιαστικό άλσος της Νυμφαίας Κομοτηνής και σε όλους τους παρόμοιους φυσικούς χώρους – ορεινούς και παραλιακούς.
Σήμερα, μετά από 46 μέρες, οι χώροι αναψυχής του άλσους της Νυμφαίας είναι ξανά ελεύθερα προσβάσιμοι, κάτι που ισχύει και για όλα τα αλσύλια της Ροδόπης – ορεινά και παραλιακά.