Ελεύθερες οι διελεύσεις από τους σταθμούς διοδίων την Κυριακή

Σε όλους τους αυτοκινητόδρομους της χώρας, για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων στις Ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές
ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò óôá äéüäéá Áöéíäþí áðü ðåñßðïõ 2.000 êáôïßêïõò ôùí ãýñù ðåñéï÷þí êáé ïñãáíþóåéò ðïõ äéáìáñôýñïíôáé ãéá ôéò áõîÞóåéò óôï ýøïò ôùí äéïäßùí ôçí ÊõñéáêÞ 16 Öåâñïõáñßïõ 2014. Ïé êÜôïéêïé ðïõ áñ÷éêÜ óõãêåíôñþèçêáí óôïí ðáñÜäñïìï ôçò ÅèíéêÞò, êáôÝëáâáí ôá äéüäéá êáé óÞêùóáí ôéò ìðÜñåò áöÞíïíôáò ôá ï÷Þìáôá íá ðåñíïýí åëåýèåñá.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστου Σπίρτζη, διασφαλίστηκε η ελεύθερη διέλευση, χωρίς καταβολή διοδίων, των πολιτών σε όλους τους μεγάλους αυτοκινητοδρόμους της χώρας, στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου και στην Αττική Οδό, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις τους στις Ευρωεκλογές και αυτοδιοικητικές εκλογές.

Οι ελεύθερες διελεύσεις από όλους τους σταθμούς διοδίων της χώρας θα ισχύσουν  την Κυριακή 26 Μαΐου 00:00 ως τις 24:00, όπως επίσης και την Κυριακή 2 Ιουνίου 00:00 ως τις 24:00 μ.μ.

Όσον αφορά τους δικαστικούς αντιπροσώπους που θα μεταβούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους,  θα είναι ελεύθερη η διέλευση τους από τους σταθμούς διοδίων  από την Παρασκευή 24 Μαΐου στις 6:00 π.μ. έως και την Δευτέρα 27 Μαΐου  στις 24:00 μ.μ., καθώς και από την Παρασκευή 31 Μαΐου στις 6:00 π.μ. έως και την Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 στις 24:00 μ.μ.. Σημειώνεται, ότι η διέλευση χωρίς την επιβολή διοδίων θα γίνεται με την επίδειξη του εγγράφου τοποθέτησης του Δικαστικού Αντιπροσώπου και του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητάς τους.

Ειδικότερα, χωρίς διόδια θα πραγματοποιηθούν οι διελεύσεις επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και δικύκλων οχημάτων (κατηγορίες 1 και 2) στους εξής οδικούς άξονες:

  • Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Παράκαμψη Πάτρας (Ολυμπία Οδός)
  • Γέφυρα Ρίου –Αντιρίου
  • Αυτοκινητόδρομος Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα και Λεύκτρο – Σπάρτη (Μορέας)
  • Αυτοκινητόδρομος Ιόνια οδός και τμήμα ΠΑΘΕ Μεταμόρφωση – Σκάρφεια
  • Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδος και τμήμα ΠΑΘΕ Σκάρφεια – Ράχες
  • Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου  ( Ράχες– Κλειδί)
  • Εγνατία Οδός
  • Αττική Οδός.
Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood