Δεν θα συναντήσουν πρόβλημα μετακίνησης κατά τη διάρκεια του lockdown όσοι δραστηριοποιούνται στην αγροτική παραγωγή και θα πρέπει να εκτελέσουν τις αντίστοιχες εργασίες τους.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Παναγιώτη Σταμπουλίδη, μεταξύ των οικονομικών-επαγγελματικών δραστηριοτήτων που επιτρέπονται είναι και όλες οι δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα – εννοείται και το μάζεμα της ελιάς.