Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους από 100 ως 300 ευρώ, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο σχετικό ΦΕΚ, θα χορηγηθεί σε όσους λαμβάνουν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (τέως ΚΕΑ) και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί.

Η ενίσχυση θα δοθεί στους δικαιούχους εφόσον δικαιούνταν Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα κατά την εγκριτική απόφαση χορήγησής του στις 31η Μαρτίου.

Αν πολυπρόσωπο νοικοκυριό περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα ανήλικο μέλος, η ενίσχυση προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ για το πρώτο ανήλικο μέλος και κατά 50 ευρώ για κάθε επόμενο ανήλικο μέλος. Ωστόσο η προσαύξηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 300 ευρώ συνολικά, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η εν λόγω έκτακτη ενίσχυση θα πληρωθεί με την καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος Μαΐου, στις 29 του μήνα.

Υπολογίζεται πως θα καταβληθεί σε 63.900 οικογένειες.

Πηγή: ethnos.gr