Από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου έχουν προκηρυχθεί εξετάσεις για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη, για την Β΄ περίοδο του τρέχοντος έτους.
Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν την Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2020 στις 09:00, στις αίθουσες εξετάσεων των Διευθύνσεων, στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα.
Η παραλαβή των δικαιολογητικών θα γίνεται μέχρι και την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020. Μετά την ημερομηνία αυτή δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις της Β΄ περιόδου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στις σχετικές Αποφάσεις που βρίσκονται ανηρτημένες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας www.pamth.gov.gr