Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ενημερώνει τους πολίτες που θέλουν να επικοινωνήσουν με τον Περιφερειακό Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, Αργύρη Χουρμουζέλη, ότι λόγω της επιδημιολογικής έξαρσης του covid-19, θα πρέπει να αποστέλλουν τις καταγγελίες τους για την επίλυση των διαφορών τους με τις υπηρεσίας της Περιφέρειας, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση symparastatis@pamth.gov.gr, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση Δημοκρατίας 1 – Κομοτηνή 69132.

H αυτοπρόσωπη παράστασή τους στο γραφείο του θα είναι δυνατή μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον απαιτείται, κατόπιν προηγούμενης επικοινωνίας τους στα τηλέφωνα 25313-50221 και 6976338731, και με την τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων.