Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης συμμετείχαν στην 4η Δραστηριότητα Εκπαίδευσης Προσωπικού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EROVET, που πραγματοποιήθηκε στη Lleida της Ισπανίας. Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση και προώθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης από όλη την Ευρώπη, με επικεφαλής τη GLOBALleida και την Escola del Treball της Lleida.

Ο κεντρικός άξονας της συνάντησης ήταν η επιχειρηματικότητα και συγκεκριμένα ο καθορισμός των βάσεων για τα εξής:
– Ευρωπαϊκό Βραβείο Επιχειρηματικότητας, που απευθύνεται σε μαθητές που συμμετέχουν σε κύκλους επαγγελματικής κατάρτισης.
– Επωνυμία Επιχειρηματικότητας για την αναγνώριση των εκπαιδευτικών κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης στην Ευρώπη τα οποία θα προωθούν την επιχειρηματικότητα.
– Οργάνωση κύκλου σπουδών επιχειρηματικότητας για τους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στο Escola del Treball της Lleida, συναντήθηκαν οι εταίροι από τις επτά χώρες που αποτελούν μέρος του ευρωπαϊκού σχεδίου EROVET που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το έργο εστιάζει τη δραστηριότητά του στην ανταλλαγή εμπειριών, δραστηριοτήτων, μεθοδολογιών και προγραμμάτων για τη βελτίωση των ευκαιριών πρόσβασης των σπουδαστών της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στην αγορά εργασίας, μέσω της εργασίας ή της επιχειρηματικότητας.

Στη συνάντηση εργασίας συμμετείχε ομάδα είκοσι δύο καθηγητών, εκπρoσώπων των χωρών που αποτελούν μέρος του σχεδίου. Η αποστολή τους ήταν να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες κατάρτισης, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και να εντοπίσουν επιτυχείς περιπτώσεις στους εξής τομείς: επιχειρηματικά βραβεία, αναγνωρίσεις για επιχειρηματικά κέντρα ΕΕΚ, δημιουργία και διαχείριση κύκλων σπουδών επιχειρηματικότητας. Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας κάθε εταίρος συνέβαλε με τις εμπειρίες της χώρας καταγωγής του.

img 20190227 wa0008 1Παρ’ όλο που οι πρωτοβουλίες απευθύνονταν αρχικά σε μαθητές από τα επτά εκπαιδευτικά κέντρα επαγγελματικής εκπαίδευσης που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, το έργο είναι επίσης ανοικτό σε οποιαδήποτε άλλα κέντρα που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε αυτό. Η Διευθύνουσα Επιτροπή, η οποία συγκροτείται από εκπροσώπους των οκτώ συμμετεχόντων εταίρων, θα συνεδριάσει εκ νέου τον Μάιο στην Lleida σε μια τελική συνάντηση για να εξετάσει τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί τους προηγούμενους μήνες, και θα αφορούν τα εξής: την ομάδα εργασίας EROVET, τον «Οδηγό επιτυχημένων περιπτώσεων μάθησης με βάση την εργασία», τις βάσεις για τα Βραβεία Επιχειρηματικότητας, και τη διάκριση για την αναγνώριση των επιχειρηματικών κέντρων ΕΕΚ στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Θα γίνει επίσης αξιολόγηση του συνόλου του σχεδίου. Η διαβούλευση και όλα τα αποτελέσματα, θα κοινοποιηθούν μέσω της ιστοσελίδας του έργου: www.erovet.eu

Το έργο EROVET λειτουργεί μέσω ενός δικτύου που περιλαμβάνει τους εξής εταίρους: INS Escola del Trebal de Lleida (Ισπανία), Dieythynsi Deyterovathmias Ekpaideysis N.Rodopis (Ελλάδα), Escola Profissional Amar Terra Verde, Lda (Πορτογαλία), Landkreis Osnabrück Fachdienst Bildung Γερμανία), iiss des ambrois (Ιταλία), Ortaköy 80. Yil Mesleki σε Teknik Anadolu Lisesi (Τουρκία), Vilniaus turizmo ir prekybos verslo mokykla (Λιθουανία) και GLOBALleida (Ισπανία).