Την εκμίσθωση για δύο έτη με διενέργεια προφορικής φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας, εβδομήντα τεσσάρων bungalows της «Τουριστικής Ακτής Φαναρίου», ενέκρινε κατά τη χθεσινοβραδινή συνεδρίασή του το δημοτικό συμβούλιο Κομοτηνής – τα υπόλοιπα τέσσερα θα διατεθούν με κοινωνικά κριτήρια.

Τα προς εκμίσθωση bungalows χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Α΄, Β΄ και Γ΄, ανάλογα με τη θέση στην οποία βρίσκονται, ως εξής: Στην κατηγορία Α΄ ανήκουν οκτώ (από Νο 71 έως Νο 78), στην Κατηγορία Β΄ ανήκουν τριάντα εννέα (από Νο 1 έως και Νο 10, από Νο 35 έως και Νο 37, και από Νο 45 έως και Νο 70), και στην Κατηγορία Γ΄ ανήκουν τριάντα ένα (από Νο 11 έως και Νο 34, και από Νο 38 έως και Νο 44).

Το κατώτατο όριο του μισθώματος και οι λοιποί όροι της δημοπρασίας, θα καθοριστούν προσεχώς από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Κομοτηνής.

Τα bungalows βρίσκονται σε αγροτεμάχιο έκτασης 50.635 της Κτηματικής Εταιρείας Δημοσίου, παραχωρηθείσα στον Δήμο Κομοτηνής μέχρι τις 31-12-2030.