Ἡ Ἑταιρεία Θρακικῶν Ἐρευνῶν ὀργανώνει ἐκδροµή-περιήγηση στά αξιοθέατα καί τίς ἀρχαιότητες τοῦ γειτονικοῦ Κάρτζαλη Βουλγαρίας καί τῆς περιοχῆς του, τό διήµερο 31 Αὐγούστου-1η Σεπτεµβρίου 2019 σύµφωνα µέ τό ἑξῆς πρόγραµµα:

ΣΑΒΒΑΤΟ 31η Αὐγούστου 2019
06:30 Ἀναχώρηση ἀπό τόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής (Παναγία-έναντι “Λέσχης Κομοτηναίων”).
09:00-10:00 Ἄφιξη στό Κάρτζαλη – Τακτοποίηση στό ξενοδοχεῖο.
10:00-14:00 Ἐπίσκεψη σε αξιοθέατα της πόλης του Κάρτζαλη.
14:00-15:00 Γεῦµα.
15:00-17:00 Ἀνάπαυση.
17:00-20:00 Ἐπίσκεψη στό Περπερικόν καί Τατούλ.
20:00-21:00 ∆εῖπνο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019
08:00-10:00 Ἐκκλησιασµός.
10:00-10:30 Πρωϊνό-Καφές.
10:30-15:00 Ἐπίσκεψη στό Περπερικόν.
15:00-16:30 Γεῦµα.
16:30-19:00 Ἐπίσκεψη στή λίµνη τοῦ Κίρκοβο-Καφές.
19:00 Ἀναχώρηση γιά Κοµοτηνή

∆απάνη συµµετοχῆς: 60 εὐρώ / περιλαµβάνονται τά ἔξοδα τοῦ λεωφορείου, διανυκτέρευσης και πρωϊνοῦ, καί ξεναγοῦ / δέν περιλαµβάνονται τά εἰσητήρια τῶν Μουσείων καί τῶν ἀρχαιολογικὠν χώρων.

Πληροφορίες καί δηλώσεις συµµετοχῆς µέ προκαταβολή 30 εὐρώ στόν Γενικό Γραµµατέα κ. Ἀθανάσιο Κουρῆ, τηλ: 6972867042.