Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ενόψει του υπ’ αριθμ. 533/35080/20-2-2019 εγγράφου της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥπΑΑΤ, ενημερώνει τους κτηνοτρόφους για τα εξής:

Ενόψει των διασταυρωτικών ελέγχων που απαιτούνται για την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων και αφορούν το ζωικό κεφάλαιο για το έτος 2018, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα αντλήσει στοιχεία από την Κτηνιατρική Βάση Δεδομένων (ΟΠΣ-Κ) στις 15.03.2019Για τον λόγο αυτό παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι για την ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ τυχόν εκκρεμών στοιχείων στο ΟΠΣ-Κτηνιατρικής που αφορούν:

  • τις μεταβολές του ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων βοοειδών (είσοδοι-έξοδοι) έτους 2018,
  • τη δήλωση των γεννήσεων βοοειδών του έτους 2018,
  • τις ετήσιες απογραφές αιγοπροβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων έτους 2018.

Ιδιαίτερα τονίζεται, πως μετά την άντληση των στοιχείων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μετά δηλαδή τις 15/03/2019, μεταγενέστερες διορθώσεις ή εγγραφές δεν θα μπορούν να ληφθούν υπ’ όψιν στην επεξεργασία για την καταβολή των συνδεδεμένων ενισχύσεων και είναι εξαιρετικά δύσκολη έως αδύνατη η αποκατάσταση απωλειών ενισχύσεων που πιθανόν να έχουν κτηνοτρόφοι που δεν θα τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους.

Υπενθυμίζεται ακόμα πως οι κτηνοτρόφοι μπορούν μόνοι τους να ενημερώνουν διαδικτυακά το ηλεκτρονικό τους μητρώο, μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ ως εξής:

  • για τις γεννήσεις βοοειδών, ακολουθώντας τη διαδρομή: ΥπΑΑΤ -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Γεννήσεις Βοοειδών -> Σύνδεση.
  • για τις απογραφές των αιγοπροβάτων, ακολουθώντας τη διαδρομή: ΥπΑΑΤ -> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Ετήσια Απογραφή Αιγοπροβάτων -> Σύνδεση.

Η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες  του  ΥπΑΑΤ είναι δυνατή εφόσον ο κτηνοτρόφος:

  • έχει κωδικό  αριθμό  εκμετάλλευσης σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ-Κ.).
  • έχει εγγραφεί ως χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ.

Η απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση των εγγραφών, δεν απαλλάσσει τον κτηνοτρόφο από την υποχρέωση να ενημερώνει το χειρόγραφο μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευση

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι κτηνοτρόφοι να επικοινωνήσουν άμεσα με τις Κτηνιατρικές Αρχές της περιοχής τους.