• Ήταν υποψήφια με την “Περιφερειακή Σύνθεση” του Χριστόδουλου Τοψίδη και έχασε την έδρα στο εκλογοδικείο από τον Κωνσταντίνο Εξακουστό.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χρήστου Μέτιου, η φιλόλογος Αλεξάνδρα Γκουλιάμα από την Αλεξανδρούπολη, ορίστηκε άμισθη ειδική σύμβουλος της Περιφέρειας ΑΜ-Θ σε θέματα Παιδείας.

Πτυχιούχος της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, και Διδάκτορας στο Τμήμα Ιατρικής του ΔΠΘ (Παιδοψυχιατρική), με αντικείμενο έρευνας τον σχολικό εκφοβισμό, η κ. Γκουλιάμα θα υπηρετεί στην Περιφέρεια εθελοντικά παρέχοντας συμβουλές και διατυπώνοντας εξειδικευμένες γνώμες σε ζητήματα Παιδείας.