Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώνει ότι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ειδικό Μέτρο Στήριξης του αμπελοοινικού τομέα «Ενημέρωση στα Κράτη-Μέλη» για την περίοδο 2019-2020, να υποβάλουν σχετική αίτηση έως και τις 5 Απριλίου στη Διεύθυνση Προώθησης Γεωργικών Προϊόντων.

Επισημαίνεται ότι το ύψος του προϋπολογισμού του Μέτρου αφορά μόνο Ενωσιακή Χρηματοδοτική Συμμετοχή, και ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ. αριθμ.299/38407/26.02.2019 Κ.Υ.Α. (Β′ 781).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προγραμμάτων Προώθησης Οίνου και Λοιπών Προϊόντων, και στον ιστότοπο του Υπουργείου (Αγρότης-Επιχειρηματίας-Προώθηση καλλιεργειών, Εκτροφών και
Γεωργικών Προϊόντων-Ενημέρωση στα Κράτη Μέλη): http://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/enimerosiproothisigeorproionton/7956- enhm-krath-melh.