Μια ακόμη πιστοποίηση του υψηλού επιπέδου της, κατέκτησε η καλύτερη ποδοσφαιρική ακαδημία της Ροδόπης, αυτή του ΠΑΟΚ Κομοτηνής.
Από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της χορηγήθηκε “Ειδική Αθλητική Αναγνώριση”.
Η ακαδημία συγχαίρει δημοσίως τη νομική εκπρόσωπό της “για τις ενέργειες και την προσπάθεια που κατέβαλλε”.
ΕΥΧΕΣ ΠΑΟΚ 5
“Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα για την συνεχή αναβάθμιση της ακαδημίας μας, πάντα με γνώμονα την αρτιότερη κατάρτιση, εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας”, δηλώνει η γενικός διευθυντής της ακαδημίας, Δημήτρης Παγωνίδης.
ΠΑΟΚ
Ο πρόεδρος της Ακαδημίας ΠΑΟΚ Κομοτηνής Γιώργος Μαρινάκης (δεξιά), και ο γενικός διευθυντής της ακαδημίας, Δημήτρης Παγωνίδης.