Μια ακόμη πιστοποίηση του υψηλού επιπέδου της, κατέκτησε η καλύτερη ποδοσφαιρική ακαδημία της Ροδόπης, αυτή του ΠΑΟΚ Κομοτηνής.
Από τη Διεύθυνση Αγωνιστικού Αθλητισμού, της Γενικής Διεύθυνσης Οργάνωσης Αθλητισμού, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, της χορηγήθηκε “Ειδική Αθλητική Αναγνώριση”.
Η ακαδημία συγχαίρει δημοσίως τη νομική εκπρόσωπό της “για τις ενέργειες και την προσπάθεια που κατέβαλλε”.
“Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα για την συνεχή αναβάθμιση της ακαδημίας μας, πάντα με γνώμονα την αρτιότερη κατάρτιση, εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση των παιδιών μας”, δηλώνει η γενικός διευθυντής της ακαδημίας, Δημήτρης Παγωνίδης.
Ο πρόεδρος της Ακαδημίας ΠΑΟΚ Κομοτηνής Γιώργος Μαρινάκης (δεξιά), και ο γενικός διευθυντής της ακαδημίας, Δημήτρης Παγωνίδης.