Από την ερχόμενη Τρίτη, 30 Απριλίου, ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης φθορών στο οδόστρωμα της Εγνατίας Οδού, στο τμήμα από τον Α/Κ Ιάσμου έως τον Α/Κ Μέστης και αντίστροφα. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των εργασιών είναι ένα έτος, δηλαδή μέχρι τις 30 Απριλίου 2020.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα θα ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας και σε καμία περίπτωση δε θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού. Το μέγιστο μήκος των εργασιών θα καθορίζεται σε συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής και θα γνωστοποιείται εγγράφως στη Διεύθυνση. Δε θα εκτελούνται εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους όπου παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση της κυκλοφορίας των οχημάτων (1η Μαΐου, Αγίου Πνεύματος, 15Άυγουστου, Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφανίων κ.λ.π.) ενώ σε κάθε περίπτωση οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής, προκειμένου αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων συνέπεια τοπικών ιδιαιτεροτήτων ή έκτακτων γεγονότων (εκδηλώσεων, δυσμενών καιρικών συνθηκών κ.λ.π).

Τέλος, θα τοποθετηθούν οι προβλεπόμενες πινακίδες με μέριμνα και ευθύνη της εταιρίας «ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.» η οποία υποχρεούται για τον τακτικό έλεγχο και συντήρηση της προσωρινής σήμανσης. Επισημαίνεται ότι η διευθύνουσα επιχείρηση του εν λόγω έργου είναι η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.