Η «Εγνατία Οδός Α.Ε.» εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία ενημερώνει πως στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητάς της ΔΕΝ θα επιτρέπεται η πραγματοποίηση ειδικών διελεύσεων υπέρβαρων/υπερμεγέθων οχημάτων και μηχανημάτων έργων (για την πραγματοποίηση των οποίων απαιτείται η χορήγηση ειδικής άδειας βάσει του ‘Αρθρου 53 του Κ.Ο.Κ) από την Τρίτη 24 έως και την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου και από την Τρίτη 31 του ίδιου μήνα έως την Τετάρτη 1 Ιανουαρίου 2020.

Επίσης σημειώνεται ότι κατά τις παραπάνω ημερομηνίες ΔΕΝ θα λειτουργεί το γραφείο έκδοσης των σχετικών αδειών.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» (τηλ. 2310470460, e-mail: VPermits@egnatia.gr).