Ολοκληρώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η έγκριση των αποτελεσμάτων της συγκριτικής αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης, που έχουν υποβληθεί για τα Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδατοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020.

Συνολικά εγκρίθηκαν 112 επενδυτικά έργα με επιλέξιμο προϋπολογισμό 93,1 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 40 εκατ. ευρώ αποτελούν τη Δημόσια Δαπάνη (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι).

Σε αυτά περιλαμβάνεται το έργο «Εκσυγχρονισμός του εκτατικού ιχθυοτροφείου της λιμνοθάλασσας Βιστωνίδας-Λάγους», με φορέα επένδυσης τον Αλιευτικό Συνεταιρισμό Βιστωνίδας και Βιστωνικού κόλπου. Το έργο έχει προϋπολογισμό 94.244,14 ευρώ, εκ των οποίων οι 56.546,48 (60%) αποτελούν Δημόσια Δαπάνη.

Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, με την έγκριση των ανωτέρω επενδυτικών έργων στον ταχέως αναπτυσσόμενο ελληνικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών ανοίγει ο δρόμος για την υλοποίησή τους και, με βάση τους φακέλους που υποβλήθηκαν, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 164 νέες θέσεις εργασίας.