Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο, με θέμα «Ρύθμιση απουσιών μαθητών/τριών», η οποία απεστάλη σε όλες τις διευθύνσεις εκπαίδευσης, μέσω των οποίων θα φτάσει στις σχολικές μονάδες.

Η εγκύκλιος, την οποία υπογράφει η Υφυπουργός Παιδείας, κ. Σοφία Ζαχαράκη, αναφέρει: «Σας ενημερώνουμε ότι για τους/τις μαθητές/τριες που επέστρεψαν από πληττόμενες περιοχές με SARS-CoV-2, όπως αυτές αναφέρονται στην ιστοσελίδα του ΕΟΔΥ, όπως επικαιροποιείται κάθε φορά, με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών, καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται απουσίες δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την ημερομηνία επιστροφής τους, εφόσον προσκομίσουν στη σχολική μονάδα άμεσα τα σχετικά ταξιδιωτικά έγγραφα».