Από τον κόμβο του Αγίου Σίλα, στην Καβάλα, ξεκινάει η εγκατάσταση καμερών CCTV, καταγραφής της κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο, στην Εγνατία Οδό.

Άλλα σημεία της περιοχής μας, που προβλέπεται να εγκατασταθούν, είναι οι Χαραδρογέφυρες Καβάλας 4&5, η Γέφυρα Νέστου, ο Α/Κ Βανιάνου, ο Ανατολικός Α/Κ Κομοτηνής, ο Α/Κ Αλεξανδρούπολης και ο Συνοριακός Σταθμός Κήπων.

Για την αποφυγή της άσκοπης ταλαιπωρίας του κοινού και προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργασίες εγκατάστασης των καμερών στον Άγιο Σίλα, η Διεύθυνση Αστυνομίας Καβάλας αποφάσισε τη λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για το διάστημα από τις 5 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου 2019.

Σύμφωνα με την απόφαση, στα κάτωθι σημεία:

α) Στη χ/θ 456+475 Α/Κ (29 Αγίου Ανδρέα) στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους,
β) Στη χ/θ 467+925 Α/Κ (31 Αγίου Σίλα) επί της κεντρικής νησίδας και
γ)  

Στην χ/θ 472+970 στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κήπους.

 

Οι εργασίες θα εκτελούνται χωρίς να πραγματοποιηθεί διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Για τις αναφερόμενες (α) και (γ) θέσεις, θα γίνεται αποκλεισμός της λωρίδας εκτάκτου ανάγκης (Λ.Ε.Α.) και για την (β) θέση αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας (ταχείας) κυκλοφορίας, για μήκος περίπου 100 μέτρων και προς τις δύο (2) κατευθύνσεις.
Τα έργα θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και η οδός θα παραδίδεται ανεμπόδιστα στην κυκλοφορία κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Με ευθύνη του αρμόδιου φορέα για την εκτέλεση των εργασιών, θα πρέπει να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης κινδύνου στους χρήστες της οδού, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας, όσο και κατά τη διάρκεια της νύκτας, ενώ η σήμανση θα τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/1999 «Περί κυρώσεως του Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3542/2007 «Τροποποιήσεις διατάξεων του Κ.Ο.Κ.» και την υπ’ αριθ. ΔΜΕΟ/Ο/613 από 16-02-2011 Απόφαση Υπουργού Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ Β-905).

Το πιο πάνω μέτρο είναι προσωρινό και παύει να ισχύει μετά το πέρας των εργασιών.

Οι παραβάτες της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις ποινές που ορίζονται από το Ν.2696/1999 «Περί Κ.Ο.Κ.», όπως τροποποιήθηκε – αντικαταστάθηκε και ισχύει, καθώς και με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.