Μια νέα δομή κατασκεύασε η Διαχειριστική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Κομοτηνής.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για το Κτίριο Τέλεσης Κηδειών που βρίσκεται εντός του νεκροταφείου Γενιτζέ στην οδό Τέρμα Αδριανουπόλεως.

Τα εγκαίνια του νέου έργου θα τελεστούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 11 το πρωί.