Στα πλαίσια λειτουργίας τμημάτων ενισχυτικής – υποστηρικτικής διδασκαλίας για μαθητές γυμνασίου και λυκείου, σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, o Δήμος Κομοτηνής καλεί γονείς μαθητών γυμνασίου και λυκείου, οι οικογένειες των οποίων αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, να δηλώσουν συμμετοχή στο Πολυλειτουργικό Κέντρο, στη Διεύθυνση Κοινωνικών Πολιτικών (1ος όροφος)  και, πιο συγκεκριμένα, στην κ. Κυριαλάνη Μαρία, τις ημέρες Δευτέρα – Παρασκευή και ώρες 08:30 – 14:30, αρχής γενομένης από την Τετάρτη 28 Αυγούστου.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στα τμήματα αυτά, οι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού Εφορίας φορολογικού έτους 2018
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  3. Φωτοτυπία ταυτότητας γονέα
  4. Αίτηση (συμπληρώνεται στην υπηρεσία)

Κατά την εγγραφή, πρέπει επίσης να δηλώνεται ένα τηλέφωνο επικοινωνίας, ένα email και τα τμήματα, στα οποία επιθυμεί να φοιτήσει ο μαθητής.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 25310-83344.

Επίσης, για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Δήμου Κομοτηνής κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί ενδιαφέρονται να διδάξουν εθελοντικά, να υποβάλουν αίτηση εγγράφως ή ηλεκτρονικά στην Δ/νση Κοινωνικών Πολιτικών (τηλ. επικοινωνίας: 2531083344, email: kpkomotinis@gmail.com).

Στην αίτηση να αναγράφεται η ειδικότητα, τηλέφωνο και email.

Απαιτούμενες ειδικότητες: Μαθηματικοί, Φυσικοί, Βιολόγοι, Χημικοί, Φιλόλογοι.