Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) με ειδικότητα «Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας» του Γενικού Νοσοκομείου Κομοτηνής, θα λειτουργήσει Α΄ και Γ΄ χειμερινό εξάμηνο εκπαιδευτικού έτους 2020-2021.

Δυνατότητα εγγραφής στο Α΄ Χειμερινό Εξάμηνο έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίων τίτλων, ως ακολούθως :

 • Γενικό Λύκειο (ΓΕΛ), Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο (ΤΕΛ), Ενιαίο Πολυκλαδικό Λύκειο (ΕΠΛ),
 • Τεχνικό Επαγγελματικό Εκπαιδευτήριο (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου σπουδών, Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ),
 • Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ).

Δυνατότητα εγγραφής στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης (ως κατάταξη), έχουν οι απόφοιτοι ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΛ κάτοχοι Πτυχίου συναφών ειδικοτήτων, καθώς και απόφοιτοι συναφών ειδικοτήτων των Ι.Ε.Κ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 1. Σχετική αίτηση (παρέχεται από την σχολή).
 2. Τίτλος σπουδών (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
 3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας (πρωτότυπο και φωτοαντίγραφο).
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 5. Πιστοποιητικό γέννησης.
 6. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 7. Άδεια παραμονής ή ταυτότητα ομογενών ή διαβατήριο για αλλοδαπούς υπηκόους.
 8. Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας στην ειδικότητα (εάν υπάρχουν).

Το ΔΙΕΚ θα δέχεται αιτήσεις κατά τη διάρκεια των ημερών που εφημερεύει την περίοδο Ιουλίου–Αυγούστου (23/7/2020, 6/8/2020, 20/8/2020), ενώ από 1 έως 15 Σεπτεμβρίου καθημερινά.

Η επιλογή  γίνεται με κριτήρια μοριοδότησης, όπως προβλέπεται από  το άρθρο 12 της Υ.Α. 5954(Φ.Ε.Κ. Β΄1807/2-7-2014).

Η φοίτηση είναι ΔΩΡΕΑΝ και διαρκεί 4 εξάμηνα (2 σχολικά έτη), με πρωινό ωράριο λειτουργίας 20 ωρών εβδομαδιαίως, και ένα εξάμηνο πρακτικής άσκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Δ.Ι.Ε.Κ (πίσω από το Νοσοκομείο), στα τηλέφωνα 25313-51152/153 και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου.