Ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μαρωνείας καὶ Κομοτηνῆς «Χρύσανθος Φιλιππίδης» ἀνακοινώνει τὴν ἔναρξη τῶν μαθημάτων γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2019 – 2020.

Ἡ Σχολὴ γιὰ δεύτερη συνεχῆ χρονιὰ λειτουργεὶ ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὸ Ὑπουργείο Πολιτισμοῦ. Τὰ μαθήματα ἀπευθύνονται σὲ μαθητὲς καὶ μαθήτριες ἀπὸ 9 ἐτῶν καὶ ἐνήλικες κάθε ηλικίας. Ἡ φοίτηση εἶναι 5ετῆς καὶ ὀδηγεί στὴν ἀπόκτηση Πτυχίων ἀναγνωρισμένων ἀπὸ τὸ Κράτος.

Οἱ ἐγγραφές γιὰ τὴν νέα χρονιὰ θὰ πραγματοποιοῦνται τὸν μήνα Σεπτέμβριο, κάθε Δευτέρα καὶ Πέμπτη, κατὰ τὶς ἀπογευματινὲς ὧρες 19:00-21:00 στὸ κτίριο τῆς ὀδοῦ Νέστορος Τσανακλῆ 12, στὴν Κομοτηνή.

Περισσότερες πληροφορίες στὰ τηλέφωνα 25310 26695 καὶ 6949 921916.