Χρόνια Πολλά στους Χριστιανούς συμπολίτες,

Καλή Χρονιά σε όλους τους Ροδοπίτες,

με προσωπική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία,

με αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό

γιατί ένα καλύτερο αύριο είναι εφικτό!

Χασάν Χασάν, δημοτικός σύμβουλος Δήμου Κομοτηνής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κομοτηνής.