Ευχές από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "Κ. Καραθεοδωρή" του Δήμου Κομοτηνής

Ευχές από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό "Κ. Καραθεοδωρή" του Δήμου Κομοτηνής
Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Κομοτηνής “Κ. Καραθεοδωρή”, Αθανάσιος Λάπατας.