Ευχές από τη Βακουφική Επιτροπή Μουσουλμανικής Περιουσίας Τεμένους Αλεξανδρούπολης