Αυξήθηκε τελικά, κατά 2%, και δεν μειώθηκε κατά 5%, όπως προβλεπόταν, η ποσόστωση στις προσλήψεις του δημοσίου για τα τέκνα τρίκτεκνων οικογενειών.
Η εξέλιξη αφήνει ικανοποιημένους τους συλλόγους τριτέκνων, μεταξύ αυτών και τον τοπικό σύλλογο Ροδόπης, ο οποίος σε ανακοίνωσή του μεταξύ άλλων ευχαριστεί και τον Βουλευτή Δημήτρη Χαρίτου για την υποστήριξη που παρείχε στο σχετικό αίτημά τους:
“Η Πρόεδρος και το Δ.Σ. θέλουν να ευχαριστήσουν τον κ. Χαρίτου για την αμέριστη στήριξή του και τα τοπικά ΜΜΕ που μας συμπαραστάθηκαν στις διεκδικήσεις μας. Η αρχική πρόταση για 5% έγινε 12%, περισσότερο κατά 2% από τον ισχύοντα νόμο. Είναι μια δικαίωση για τις τρίτεκνες οικογένειες, που με αγώνες και προσπάθειες εν καιρώ καραντίνας έφεραν αυτό το αποτέλεσμα. Το άρθρο 13 παρ.1β του νομοσχεδίου «Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και ενίσχυση του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.)» που κατατέθηκε στην Βουλή, αναφέρει: «β) Ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών Π.Ε., Τ.Ε. και Δ.Ε. κατά κλάδο και ειδικότητα καλύπτεται από γονείς με τρία τέκνα και τέκνα αυτών. Για την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα οριζόμενα στο άρθρο 64 του ν. 4590/2019 (Α ́17)”.