“Ο πρόεδρος και το Διοικητικό  Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής», θέλουν να εκφράσουν δημόσια τις θερμές τους ευχαριστίες στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών (ΣΥ.ΦΑ.) Ν. Ροδόπης για την πολύτιμη συνεισφορά σε είδη ατομικής προστασίας (μάσκες, γάντια, οινόπνευμα και αντισηπτικά), στο προσωπικό του «Κέντρου Μέριμνας και Αλληλεγγύης Δήμου Κομοτηνής» για τον περιορισμό εξάπλωσης του κορωνοϊου COVID-19. Θεωρούμε ότι αυτές οι πράξεις αποδεικνύουν έμπρακτα την αλληλεγγύη και το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης”.