Θερμές ευχαριστίες προς τον Δήμαρχο Κομοτηνής Γιάννη Γκαράνη, αξιωματούχους και υπηρεσίες του Δήμου, απευθύνουν Διοίκηση και τρόφιμοι του Γηροκομείου Κομοτηνής, για την πολύπλευρη υλική και ηθική συμπαράστασή τους εν όψει της αντιμετώπισης του οικονομικού αδιεξόδου στην οποία έχει περιέλθει τα τελευταία χρόνια η δομή, καθώς και των έκτακτων αναγκών που ενέσκηψαν εξ αιτίας της πανδημίας.

Μεταξύ άλλων, εκ μέρους του Δήμου, προσφέρονται στο Γηροκομείο, πετρέλαιο, τρόφιμα, οικοδομικά υλικά, και σειρά υπηρεσιών και άλλων εφοδίων.

Η ευχαριστήρια ανακοίνωση του Γηροκομείου: