Όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, το οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) τμηματικού ωραρίου, θα ισχύσει από 1 Νοεμβρίου 2022 έως και 30 Απριλίου 2023, ως εξής:

  • κατά τις ώρες 02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00 για τους πελάτες του δικτύου της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών.
  • κατά τις ώρες 02:00 – 08:00 και 15:30 – 17:30 για τους πελάτες των μη διασυνδεμένων με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας νησιών.

Για τους πελάτες που εφαρμόζεται οικιακό τιμολόγιο με χρονοχρέωση (μειωμένο νυχτερινό) συνεχούς ωραρίου, ισχύει το υφιστάμενο ωράριο 23:00 – 07:00.

Σημειώνεται ότι το συνεχές ωράριο (23:00 – 07:00 όλο το έτος), δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους καταναλωτές, και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν μπορούν όμως να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.