Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 προσφέρει 8 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό και 37 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 29ης Μαΐου 2020 και ώρα 12:00.

  1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.
  2. Για να δείτε την πρόσκληση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Γραπτού και Προφορικού Λόγου» πατήστε εδώ.
  3. Για να δείτε την πρόσκληση για τα Άτομα με Ειδικές Παθήσεις πατήστε εδώ.
  4. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ.
  5. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ.
  6. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε  τη σελίδα www.eap.gr.