Τέταρτο σε αριθμό προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών φοιτητών, κατατάσσεται ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την ακαδημαϊκή περίοδο 2016/2017, τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό προσωπικό, ο αριθμός του την ίδια περίοδο ανερχόταν σε 744.

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία των στατιστικών Ανώτατης Εκπαίδευσης της ΕΛΣΤΑΤ, σε πανελλαδικό επίπεδο παρατηρείται ότι:

  • Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016, παρουσίασε αύξηση κατά 3,2% στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας (από 396.814 σε 409.413) .
  • Το εκπαιδευτικό προσωπικό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 παρουσίασε αύξηση κατά 5,9% σε σχέση με το 2015/2016, στο σύνολο των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας. Αύξηση παρατηρείται σε όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εκτός της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία παρουσίασαν μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά 28,8%, 2,5% και 1,6% αντίστοιχα.
  • Ο αριθμός των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016, παρουσίασε μείωση κατά 3,2%. Η σημαντικότερη μείωση παρατηρήθηκε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (24,7%), στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (23,2%), στο Πανεπιστήμιο Θράκης (17,8%) και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (13,2%).
  • Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές παρουσίασαν αύξηση κατά 25,2% κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις παρουσιάζονται στην Ανώτατη Σχολή Καλών, στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας κατά 66,4% 53,4% και 45,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση παρατηρείται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο (25,4%) και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (5,8%).
  • Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016, εμφάνισαν αύξηση κατά 15,2% με εξαίρεση το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα οποία παρατηρήθηκε μείωση κατά 42,3%, 13,1%, 10,5%, 7,5% και 6,2% αντίστοιχα.
  • Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016, παρουσίασαν μείωση κατά 14,3% δεδομένου ότι στα διδακτορικά προγράμματα σπουδών δεν υπάρχει σταθερός αριθμός εισακτέων ανά έτος.
  • Οι διδακτορικοί φοιτητές που ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016/2017 σε σχέση με το 2015/2016, παρουσίασαν μείωση κατά 6,3%.

Στους πίνακες και τα γραφήματα που ακολουθούν, παρουσιάζονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοίς φοιτητές, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 002 e1550605718164 document page 003 e1550604804414

Το εκπαιδευτικό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 004 e1550604755636

Οι εγγεγραμμένοι προπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 005 e1550604715796

Οι εγγεγραμμένοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 006 2 e1550604646520 document page 007 e1550604613938

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που πήραν πτυχίο για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 008 e1550604410554

Οι εγγεγραμμένοι διδακτορικοί φοιτητές για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 009 e1550604349889

Οι αναγορευθέντες διδάκτορες για τα ακαδημαϊκά έτη 2015/2016 και 2016/2017.

document page 010 e1550604295523