«Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης στις παρούσες συνθήκες μπορεί να υποστηρίξει αποκλειστικά εξ αποστάσεως εξετάσεις, σύμφωνα με οδηγίες που θα δοθούν περαιτέρω προς τις Σχολές και τα Τμήματα του ΔΠΘ».
Η παραπάνω απόφαση ελήφθη από τη Σύγκλητο του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά τη συνεδρίασή της την Πέμπτη, 7 Μαΐου 2020, χωρίς πάντως να δημοσιευθεί στον επίσημο ιστότοπο του Πανεπιστημίου προς ενημέρωση των άμεσα ενδιαφερόμενων και ειδικότερα της φοιτητικής κοινότητας.
Στο διάστημα που ακολούθησε, κάποια από τα τμήματα και τις σχολές, με ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στους ιστοτόπους τους, ενημέρωναν τους φοιτητές τους για την προοπτική να διεξαχθεί εξ αποστάσεως η εξεταστική περίοδος του Ιουνίου. Κάποια άλλα όμως, δεν προέβησαν ούτε καν σε αυτήν την ενημέρωση. Από τα πρώτα, λίγα ήταν αυτά που παρείχαν επιπλέον λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο θα διεξαχθούν εξ αποστάσεως οι εξετάσεις, ενώ μόλις ένα τμήμα στην Κομοτηνή, το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, έχει αναρτήσει ήδη το πρόγραμμα της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου-Ιουλίου.
Με αυτά τα δεδομένα, όπως είναι κατανοητό, οι φοιτητές με δυσκολία μπορούν να οργανώσουν το διάβασμά τους και κατ’ επέκταση να προετοιμαστούν κατάλληλα για τις εξετάσεις. Αναπόφευκτα, λοιπόν, εκφράζονται παράπονα και διαμαρτυρίες για την ελλειπή ενημέρωση εκ μέρους του πανεπιστημίου.
Χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα σχόλια σε ομάδα φοιτητών της Νομικής Σχολής στο facebook, κάτω από ανάρτηση που περιέχει τη λιτή ανακοίνωση της Σχολής, η οποία εκδόθηκε μόλις την Πέμπτη 28 Μαΐου. Η ανακοίνωση, που προκάλεσε σκωπτικά σχόλια εκ μέρους των φοιτητών, αναφέρει λακωνικά: «Ενόψει των εκτάκτων συνθηκών που διαμορφώνονται από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, η Νομική Σχολή, αφού έλαβε υπ’όψη της τις πρόσφατες σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις, τις υποδομές της, τις δυνατότητες φοιτητικής μέριμνας και μεταφοράς των φοιτητών προς το Πανεπιστήμιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία τη διεξαγωγή των εξετάσεων εαρινού εξαμήνου 2020 εξ αποστάσεως».

a365c111 nomiki1

07984600 nomiki2